Wie kan een lening aangaan?

Theoretisch kan iedereen die ouder is dan 18 jaar en een beschikt over een geldige Belgische verblijfplaats een krediet aangaan. Praktisch komen hier echter nog enkele extra voorwaarden bij, die werden ingesteld om u , als consument, te beschermen.

Wanneer u een lening aanvraagt, zal een kredietinstelling allereerst bij de Nationale Bank nagaan of u niet op de zwarte lijst van wanbetalers voorkomt. Vervolgens wordt nagegaan hoeveel uw gezinsinkomen bedraagt en hoeveel hiervan nu reeds opgaat aan vaste kosten en andere kredieten die u momenteel reeds lopende heeft.

Voor de meeste kredietinstellingen mag maximaal 30% van uw gezinsinkomen namelijk gereserveerd worden voor vaste kosten en afbetalingen, zodat de financiële gezondheid van het gezin kan worden gewaarborgd. Afhankelijk van de situatie kan er afgeweken worden van deze regel.

Andere vaakgestelde vragen