Wat kan ik lenen?

Wat de grootteorde van krediet is dat u kunt ontlenen, hangt volledig af van uw financiële situatie. Factoren zoals het maandelijkse gezinsinkomen, het totaal aan vaste kosten en de eventuele reeds lopende leningen spelen immers een grote rol bij het bepalen van wat iemand kan lenen. Ten allen tijde wordt er immers voor gezorgd dat de afbetalingen geen aanleiding vormen voor een ongezonde financiële gezinssituatie.

Via de gratis online lening simulatie kunt u, simpelweg door het ingeven van enkele basisgegevens, een zeer nauwkeurig beeld krijgen van de grootteorde van het bedrag dat u kunt lenen. Natuurlijk staan de onafhankelijke Finalys makelaars steeds paraat om uw persoonlijke situatie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden samen met u te bekijken.

Voor de meeste kredietinstellingen mag maximaal 30% van uw gezinsinkomen namelijk gereserveerd worden voor vaste kosten en afbetalingen, zodat de financiële gezondheid van het gezin kan worden gewaarborgd.

Andere vaakgestelde vragen