Hoeveel krediet kan ik krijgen?

Hoeveel krediet u kunt krijgen, of hoeveel geld u eigenlijk kunt ontlenen, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke of gezinssituatie. Factoren zoals het maandelijkse gezinsinkomen en de lopende leningen spelen immers een grote rol bij het bepalen van het maximale krediet dat iemand kan afsluiten. Ten allen tijde wordt er immers voor gezorgd dat de afbetalingen geen hypotheek gaan leggen op de gezinssituatie.

Via de gratis online lening simulatie kunt u, simpelweg door het ingeven van enkele basisgegevens, een zeer nauwkeurig beeld krijgen van de grootteorde van het krediet dat u kunt krijgen. Natuurlijk staan de onafhankelijke Finalys makelaars steeds paraat om uw persoonlijke situatie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden samen met u te bekijken.

Andere vaakgestelde vragen