Geld lenen, wat hebt u daarvoor precies nodig?

Geld lenen, wat nodig?Wanneer u van plan bent een lening aan te gaan, zijn bepaalde documenten steeds vereist, onafhankelijk van het soort krediet of de reden van uw leningaanvraag. We geven u graag even een kort overzicht van deze documenten:

  • Een leesbare kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart. Indien u en uw partner samen de lening aanvragen, is een kopie van diens paspoort eveneens vereist.
  • Enkele recente loonfiches van de aanvrager(s). Bij voorkeur worden de loonfiches gebruikt van de 2 voorafgaande maanden.

Deze documenten zijn dus wettelijk vereist bij het aanvragen van eender welk type krediet.

Voor sommige kredieten kunnen echter bijkomende, zeer specifieke documenten worden gevraagd. Zo zal bij een renovatielening voor het renoveren van een woning een raming van de bouwkosten , opgesteld door de architect/aannemer, worden gevraagd. Voor het samenvoegen van kredieten of samenvoegen van leningen zal vaak een kopie van van de verschillende leningen of kredieten worden gevraagd.

Wilt u een lening aangaan zonder dat u enige verantwoording wenst af te leggen ? Geen probleem bij een persoonlijke lening hoeft u helemaal niet te verantwoorden waarvoor u de lening wenst te gebruiken !
Het spreekt voor zich dat de onafhankelijke Finalys makelaars u hierin perfect kunnen begeleiden.

Andere vaakgestelde vragen