Hoeveel mag je lenen?

Berekenen hoeveel u maximaal mag lenen is geen makkelijke oefening? Hoewel de meeste kredietverstrekkers geen maximumbedrag hanteren voor leningen of kredieten, moeten zij immers wel zeker zijn dat de terugbetaling van het verstrekte bedrag, verhoogd met de intrest, op de overeengekomen termijn kan worden terugbetaald. Daarom wordt er bij de toekenning van een lening of krediet altijd gestreefd naar het behoud van financieel gezonde gezinssituatie. Dit wil zeggen dat het totaal aan maandaflossingen, voor alle lopende leningen samen, nooit meer dan 1/3 van het totale gezinsinkomen mag bedragen.

Via de gratis online lening simulatie kunt u, simpelweg door het ingeven van enkele basisgegevens, snel te weten komen hoeveel u maximaal kunt lenen. Toch is het altijd verstandig om een persoonlijk overleg met één van onze onafhankelijke Finalysmakelaars vast te leggen. In vele gevallen biedt het hergroeperen van leningen namelijk heel wat nieuwe perspectieven.

Andere vaakgestelde vragen